Yaoi / Yuri

 • Stigmata, les empreintes de la passion Tome 1

  Hidebu Takahashi

 • Stigmata, les empreintes de la passion Tome 2

  Hidebu Takahashi

 • Solitude d'un autre genre

  Kabi Nagata

 • His favorite Tome 13

  Suzuki Tanaka

 • Punch up Tome 7

  Shiuko Kano

 • Punch up Tome 5

  Shiuko Kano

 • Punch up Tome 6

  Shiuko Kano

 • Punch up Tome 3

  Shiuko Kano

 • Punch up Tome 4

  Shiuko Kano

 • Punch up Tome 2

  Shiuko Kano

 • Punch up Tome 1

  Shiuko Kano

 • Silent love Tome 6

  Hinako Takanaga

 • School of the muse t.3

  Makoto Tateno

 • School of the muse t.2

  Makoto Tateno

 • School of the muse t.4

  Collectif

 • In god's arms t.1

  Yonezou Nekota

 • Color

  Eiki Eiki

 • Dears myself

  Eiki Eiki

 • Secret sweetheart t.3

  Aoki-K

 • Subaru, danse vers les étoiles t.1

  Masahito Soda

 • Subaru, danse vers les étoiles t.2

  Masahito Soda

 • Subaru, danse vers les étoiles t.5

  Masahito Soda

 • Silent love Tome 4

  Hinako Takanaga

 • Yellow t.1

  Makoto Tateno

empty